MPaR'02 - artykuł nr 3


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Wielowarstwowy system analizy decyzji

Eliza Bielińska, Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel, Marek Zagórski

Streszczenie:

Celem pracy Wielowarstwowy system analizy danych (E. Bielińska, D. Deręgowska, T. Szapiro, P. Szufel, M. Zagórski) jest przedstawienie architektury i informatycznych uwarunkowań projektu sieciowego systemu wspomagania decyzji umożliwiającego wspomaganie użytkownika w obrębie czterech podstawowych obszarów:

  • analitycznego (wspomagania optymalizacji decyzji),
  • edukacyjnego (wspomaganie osób zdobywających wiedzę z dziedziny metod wspomagania decyzji) i
  • dydaktycznego (wspomagającego wykładowców).


Nota bibliograficzna:

Eliza Bielińska, Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel, Marek Zagórski. (2002). Wielowarstwowy system analizy decyzji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 43-60