Modelowanie Preferencji a Ryzyko '21


 

Zaproszenie | Tematyka | Opłata konferencyjna | Terminy | Publikacje | Rejestracja | Komitet naukowy | Komitet organizacyjny | Organizatorzy | Kontakt

 

 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w dniach 22-23 marca 2021 roku kolejną, XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Modelowanie preferencji a ryzyko”. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.

Od roku 2005 konferencji towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Współczesne realia związane z niepoddającą się łatwo przewidywaniom pandemią sprawiają, iż zorganizowanie konferencji w dotychczasowym miejscu - w Ustroniu - nie będzie możliwe. Dlatego planujemy przeprowadzenia jej w trybie zdalnym, z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wierzymy jednak, iż w wirtualnej formie konferencja będzie dobrą okazją do spotkania i merytorycznej dyskusji naukowej na interesujące nas tematy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w marcu 2021 roku

Maciej Nowak
Tadeusz Trzaskalik

 

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje metodologiczne i aplikacyjne aspekty analizy preferencji i wspomagania decyzji oraz matematycznego modelowania ryzyka, m.in.:

 • modele optymalizacyjne
 • grupowe aspekty podejmowania decyzji i negocjacje,
 • behawioralne aspekty podejmowania decyzji,
 • zastosowanie modeli preferencji i ryzyka w:
  • finansach,
  • logistyce,
  • zarządzaniu projektami,
  • procesach produkcyjnych,
  • zarządzaniu operacyjnym.
 • inne powiązane tematy.

 

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Terminy

Zgłoszenie udziału: 31.01.2021
21.02.2021
Zgłoszenie artykułu i przesłanie streszczenia: 31.01.2021
21.02.2021
Akceptacja artykułu: 22.02.2021
01.03.2021
Wniesienie opłaty za publikację artykułu: 08.03.2021
02.05.2021
Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 02.05.2021

 

Publikacje

Organizatorzy konferencji uzgodnili możliwość publikacji prac przedstawionych na konferencji MPaR/IWoMCDM w następujących wydawnictwach anglojęzycznych:

 • Operations Research & Decisions
 • Przegląd statystyczny
 • Journal of Business and Management
 • Multiple Criteria Decision Making
oraz w monografii Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która będzie wydana w języku polskim.

Za publikację prac w monografii pobierana jest opłata w wysokości 400 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Nr konta:
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Tytułem:
Modelowanie Preferencji a Ryzyko'21

 

Rejestracja

Udział w Konferencji prosimy zgłaszać przez stronę internetową konferencji:
https://webs.ue.katowice.pl/mpar/mpar_2021/index.php?page=register

 

Komitet naukowy

Tadeusz Trzaskalik - Przewodniczący
Maciej Nowak - Przewodniczący
Jerzy Michnik - Sekretarz

Aleksander BłaszczykUniwersytet Śląski w Katowicach
Rafael CaballeroUniversity of Malaga
Petr Fiala University of Economics in Prague
Stefan Grzesiak Uniwersytet Szczeciński
Josef Jablonsky University of Economics in Prague
Ignacy Kaliszewski Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Bogumił KamińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Iwona KonarzewskaUniwersytet Łódzki
Ewa Konarzewska-Gubała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Donata Kopańska-BródkaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dorota KuchtaPolitechnika Wrocławska
Maciej NowakUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska
Krzysztof PiaseckiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jaroslav Ramik Silesian University in Opava
Ewa RoszkowskaUniwersytet w Białymstoku
Maciej SablikUniwersytet Śląski w Katowicach
Andrzej SkulimowskiAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Roman Słowiński Politechnika Poznańska
Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Józef Stawicki Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz StettnerInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Włodzimierz Szkutnik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Tetsuzo TaninoOsaka University
Krzysztof Targiel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Leonas Ustinovicius Vilnius Gediminas Technical University
Tomasz Wachowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Lidija Zadnik Stirn University of Ljubljana
Kazimierz ZaraśUniversité du Québec

 

Komitet organizacyjny

Tomasz Wachowicz - Kierownik

Ewa Michalska
Jerzy Michnik
Krzysztof Targiel
Renata Dudzińska-Baryła
Agata Gluzicka
Sławomir Jarek

 

Organizatorzy

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:

 • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences),
 • Polskiego Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych.

 

Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

tel. 32-257-79-82, 32-257-79-84

e-mail: mpar@ue.katowice.pl