Modelowanie Preferencji a Ryzyko '23


 

Zaproszenie | Tematyka | Opłata konferencyjna | Terminy | Publikacje | Rejestracja | Komitet naukowy | Komitet organizacyjny | Organizatorzy | Kontakt

 

 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023 roku kolejną, XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.

Począwszy od roku 2005 Konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Serdecznie zapraszamy do przyjazdu do Ustronia w marcu 2023 roku!


Tadeusz Trzaskalik
Tomasz Wachowicz

 

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje metodologiczne i aplikacyjne aspekty analizy preferencji i wspomagania decyzji oraz matematycznego modelowania ryzyka, m. in.:

 • modele optymalizacyjne,
 • grupowe aspekty podejmowania decyzji i negocjacje,
 • behawioralne aspekty podejmowania decyzji,
 • zastosowanie modeli preferencji i ryzyka w:
  • finansach,
  • logistyce,
  • zarządzaniu projektami,
  • procesach produkcyjnych,
  • zarządzaniu operacyjnym.
 • inne powiązane tematy.

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 1300 PLN i obejmuje koszty pobytu w hotelu, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz publikacji zaprezentowanej pracy, pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym.

Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

Nr konta:
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Odbiorca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Tytułem:
MPaR'23 + imię i nazwisko uczestnika

 

Terminy

Zgłoszenie udziału: 15.01.2023
29.01.2023
Zgłoszenie artykułu i przesłanie streszczenia: 15.01.2023
29.01.2023
Akceptacja artykułu: 20.01.2023
30.01.2023
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 03.02.2023
06.02.2023
Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 02.05.2023

 

Publikacje

Organizatorzy konferencji uzgodnili możliwość publikacji prac przedstawionych na konferencji MPaR/IWoMCDM w następujących wydawnictwach anglojęzycznych:

 • Operations Research & Decisions
 • Przegląd statystyczny (Statistical Review)
 • Multiple Criteria Decision Making

oraz w monografii Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która będzie wydana w języku polskim.

 

Rejestracja

Udział w Konferencji prosimy zgłaszać przez elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://forms.gle/J2wsCrZV3u4xgyjF8

 

Komitet naukowy

Przewodniczący:
Tadeusz TrzaskalikUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tomasz WachowiczUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz:
Jerzy MichnikUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członkowie:
Aleksander BłaszczykUniwersytet Śląski w Katowicach
Rafael CaballeroUniversity of Malaga
Petr Fiala University of Economics in Prague
Stefan Grzesiak Uniwersytet Szczeciński
Josef Jablonsky University of Economics in Prague
Ignacy Kaliszewski Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Bogumił KamińskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
Iwona KonarzewskaUniwersytet Łódzki
Ewa Konarzewska-Gubała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Donata Kopańska-BródkaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dorota KuchtaPolitechnika Wrocławska
Maciej NowakUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Jaroslav Ramik Silesian University in Opava
Ewa RoszkowskaPolitechnika Białostocka
Maciej SablikUniwersytet Śląski w Katowicach
Andrzej SkulimowskiAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Roman Słowiński Politechnika Poznańska
Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Józef Stawicki Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz StettnerInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Ralph SteuerUniversity of Georgia
Włodzimierz Szkutnik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Krzysztof Targiel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Leonas Ustinovicius Vilnius Gediminas Technical University
Lidija Zadnik Stirn University of Ljubljana
Kazimierz ZaraśUniversité du Québec

 

Komitet organizacyjny

Renata Dudzińska-Baryła - Kierownik

Ewa Michalska
Krzysztof Targiel
Sławomir Jarek

 

Organizatorzy

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:

 • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences),
 • Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.

 

Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

e-mail: mpar@uekat.pl