MPaR'05 - artykuł nr 1


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio

Tadeusz Banek, Edward Kozłowski

Streszczenie:

Metodologia rozwinięta w teorii adaptacyjnego sterowania jest przeznaczona do zadań, w których występują elementy działania i uczenia się jednocześnie. Aby dobrze działać, trzeba mieć pewną niezbędną wiedzę o tym fragmencie rzeczywistości. Jednak nie często mamy komfort posiadania takiej wiedzy jeszcze przed działaniem. W pracy Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio (T. Banek, E. Kozłowski) rozważana jest możliwość zastosowania metodologii rozwiniętej w ramach teorii adaptacyjnego sterowania przez R. Rishela, która proponuje bardziej aktywną i zdecydowaną postawę w rozpoznawaniu rzeczywistości, do problemu dynamicznego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Nota bibliograficzna:

Tadeusz Banek, Edward Kozłowski. (2006). Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 21-34