MPaR'05 - artykuł nr 22


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny

Jacek Białek

Streszczenie:

W polskim prawie funkcjonuje definicja rentowności funduszy emerytalnych, która - jak pokazali Gajek i Kałuszka - nie spełnia pewnych ekonomicznie zasadnych postulatów. W pracy Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny (J. Białek) na podstawie analizy działalności funduszy w minionych trzech latach wykazano empirycznie niedoskonałości funkcjonującej formuły. Pokazano, jak w takich sytuacjach funkcjonuje definicja zaproponowana przez wspomnianych autorów. Zaproponowano nową definicję rentowności grupy funduszy emerytalnych. Dokonano również porównania wprowadzonej formuły z poprzednimi wersjami.

Nota bibliograficzna:

Jacek Białek. (2006). Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 329-342