MPaR'07 - artykuł nr 21


 

Pokaż spis treści MPaR'07
 

Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE

Jacek Białek

Streszczenie:

W pracy Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE (J. Białek) omówiono problem fuzji funduszy emerytalnych z punktu widzenia różnych miar i ewentualnego zagrożenia, jakie może ona przynieść. Okazuje się, że relacje zachodzące pomiędzy miarami są inne w przypadku, gdy dochodzi do przejęcia któregoś z funduszy. Co więcej, w takiej sytuacji istnieje ryzyko monopolizacji rynku przez połączenie dwóch wiodących funduszy. W pracy pokazano, jak wrażliwe są omawiane w pracy miary na przypadek fuzji wśród OFE.

Nota bibliograficzna:

Jacek Białek. (2008). Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 295-310