MPaR'99 - artykuł nr 4


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych

Ewa Drabik

Streszczenie:

E. Drabik w pracy O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych prezentuje model rynku papierów wartościowych oparty na koncepcji gry dynamicznej, z niepełną informacją po stronie inwestorów, których nazywamy graczami. Celem każdego gracza jest znalezienie strategii równowagi w sensie Nasha. Inwestor powinien wybierać swoje strategie ze zbioru strategii jednostronnie dobrych. Selekcja portfela dokonana jest za pomocą jednej z następujących metod:

  1. Markowitza,
  2. Kolupy, zwanej metodą Z. Hellwiga,
  3. Opartej na ryzyku rozumianym jako poziom bezpieczeństwa.
Zaprezentowano symulacje komputerowe, które pokazują, że wszystkie rozpatrywane strategie są strategiami równowagi.

Nota bibliograficzna:

Ewa Drabik. (1999). O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 77-100