MPaR'08 - artykuł nr 24


 

Pokaż spis treści MPaR'08
 

Quasi-homotetyczne preferencje polskich gospodarstw domowych

Hanna Dudek

Streszczenie:

W pracy Quasi-homotetyczne preferencje polskich gospodarstw domowych (H. Dudek) podjęto próbę oceny zasadności założenia quasi-homotetyczności preferencji w zagadnieniach modelowania popytu w gospodarstwach domowych w Polsce. W tym celu rozważono zagadnienie maksymalizacji użyteczności przy danym poziomie dochodów. Opisano ekonometryczne kompletne modele popytu odpowiadające quasi-homotetycznym preferencjom, w szczególności scharakteryzowano model LES Stone'a. Na podstawie danych dotyczących wydatków na żywność w gospodarstwach domowych emerytów oszacowano parametry modelu LES.

Nota bibliograficzna:

Hanna Dudek. (2008). Quasi-homotetyczne preferencje polskich gospodarstw domowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 315-330