MPaR'04 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych

Patrycja Duszeńko

Streszczenie:

Na współczesnym rynkach ubezpieczeniowych reasekuracja nabiera coraz większego znaczenia. Decyzje reasekuracyjne związane są z bezpieczeństwem finansowym zakładu ubezpieczeń, ale jednocześnie wpływają na obniżenie przychodów, stąd podstawowym problemem jest wybór optymalnego kontraktu ubezpieczeniowego. Optymalizacja kontraktów reasekuracyjnych zależy przede wszystkim od punktu widzenia strony umowy reasekuracyjnej. Cedent pragnie maksymalizować wypłatę świadczeń i odszkodowań przez reasekuratora za minimalną cenę, natomiast reasekurator za możliwie najwyższą składkę pragnie ograniczyć wypłatę świadczeń i odszkodowań. Zagadnienia te przedstawiono w pracy Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych (P. Duszeńko).

Nota bibliograficzna:

Patrycja Duszeńko. (2004). Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 137-148