MPaR'05 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Zastosowanie zmodyfikowanego modelu Schaefera do aktywnego zarządzania portfelem obligacji

Rumiana Górska

Streszczenie:

Zmiany krzywej dochodowości według modelu Schaefera (1984) przedstawia się w następujący sposób: przyrost każdej ze stóp o zapadalności m lat modeluje się za pomocą regresji dwóch zmiennych - przyrostu długoterminowej stopy (o zapadalności 20 lat) oraz przyrostu spread'u. Wcześniejsze badania autorki wskazały, że model Schaefera może być zastosowany na polskim rynku, przy czym wybór zmiennych objaśniających nie jest optymalny. Zamiast przyrostu stopy długoterminowej jako zmienną objaśniającą należy wybrać przyrost stopy 4-letniej. Po takiej modyfikacji odstęp między modelem a rzeczywistymi zmianami krzywej dochodowości jest istotnie zmniejszony. Celem pracy Zastosowanie zmodyfikowanego modelu Schaefera do aktywnego zarządzania portfelem obligacji (R. Górska) jest prezentacja strategii aktywnego zarządzania portfelem obligacji skarbowych. Na podstawie danych z okresu 25.06.2004-22.09.2004 przedstawiono przykład aktywnego zarządzania portfelem obligacji opierając się na zmodyfikowanym modelu Schaefera oraz analizie technicznej (oscylator stochastyczny MACD) przy założeniu braku kosztów transakcyjnych, wypłat kuponowych oraz emisji nowych skarbowych papierów wartościowych.

Nota bibliograficzna:

Rumiana Górska. (2006). Zastosowanie zmodyfikowanego modelu Schaefera do aktywnego zarządzania portfelem obligacji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 265-284