MPaR'05 - artykuł nr 5


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji

Monika Hadaś

Streszczenie:

Przedmiotem rozważań pracy Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji (M. Hadaś) są: model Telsera i uogólniony statystyczny model Telsera, służące do tworzenia efektywnego portfela akcji, w którym uwzględniamy kryteria maksymalizacji oczekiwanej stopy zwrotu i minimalizacji ryzyka portfela akcji. Pokazano przykładową konstrukcję dwuskładnikowego oraz wieloskładnikowego portfela akcji na podstawie modelu WS, który powstał przez zastąpienie ograniczeń probabilistycznych występujących w modelu Telsera ograniczeniami statystycznymi. Konstrukcja wieloskładnikowego portfela akcji rozpoczyna się od podziału zestawu akcji, z których konstruowany jest portfel, na podzestawy akcji. Chcemy, by wybrany model spełniał założenia modelu WS. Próba budowy portfela akcji bez takiego wstępnego podziału zawsze prowadziłaby do portfela dwuskładnikowego.

Nota bibliograficzna:

Monika Hadaś. (2006). Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 89-102