MPaR'07 - artykuł nr 8


 

Pokaż spis treści MPaR'07
 

Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe

Monika Hadaś

Streszczenie:

Celem pracy Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe (M. Hadaś) jest wykazanie użyteczności tego modelu w analizach rynku kapitałowego. Konstrukcja wieloskładnikowego portfela akcji rozpoczyna się od podziału zestawu akcji, z których konstruowany jest portfel, na podzestawy akcji. Klasyfikacja i grupowanie spółek jest dokonane z punktu widzenia ich kondycji ekonomiczno-finansowej, co jest podstawą pro-cesu inwestowania na rynku kapitałowym w przypadku inwestycji długookresowych.

Nota bibliograficzna:

Monika Hadaś. (2008). Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 119-132