MPaR'99 - artykuł nr 6


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka

Krzysztof Jajuga

Streszczenie:

Praca Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka (K. Jajuga) poświęcona jest omówieniu obserwowanych w ostatnich latach zmian dotyczących transferu ryzyka między podmiotami funkcjonującymi na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych. Opisane zostały następujące zagadnienia:

  • tendencje występujące na światowych rynkach finansowych i ubezpieczeniowych,
  • klasyfikacja ryzyka występującego w finansach i ubezpieczeniach,
  • tendencyjne metody transferu ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego,
  • instrumenty pochodne jako instrument transferu ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego,
  • niektóre zagadnienia związane z jednorodnością koncepcji inwestycji finansowej i ubezpieczenia.


Nota bibliograficzna:

Krzysztof Jajuga. (1999). Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 115-128