MPaR'08 - artykuł nr 12


 

Pokaż spis treści MPaR'08
 

Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1//R

Katarzyna Jakowska-Suwalska

Streszczenie:

W pracy Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1//R (K. Jakowska-Suwalska) rozpatrzono dyskretny problem lokalizacji centrów dystrybucji CD w p z proponowanych m punktów jako zagadnienie programowania nieliniowego. Za kryterium lokalizacji p centrów przyjęto minimalizację całkowitego czasu realizacji zamówień, gdzie całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasów:

  • przebywania i realizacji zamówienia w centrum dystrybucji,
  • przewozu towaru z centrum do zamawiającego.
Założono, że każde centrum dystrybucji CDj jest systemem masowej obsługi typu G/G/1/ /rj, gdzie rj to liczba klientów zaopatrujących się w tym centrum. Czasy przebywania i realizacji zlecenia w centrum CDj wyznaczone zostały za pomocą aproksymacji dyfuzyjnej, gdzie dyskretny proces N(t) odpowiadający liczbie zgłoszeń w systemie w momencie t zastąpiono ciągłym procesem dyfuzji.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska. (2008). Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1//R. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 161-168