MPaR'13 - artykuł nr 9


 

Pokaż spis treści MPaR'13
 

Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zastosowanie wielokryterialnego nieliniowego zagadnienia do wspomagania planowania wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego. Do rozwiązania zagadnienia zaproponowano algorytm genetyczny optymalizacji wielokryterialnej VEGA (ang. Vector Evaluated Genetic Algorithm). Na przykładzie kilku materiałów używanych w procesie wydobycia pokazano zastosowanie algorytmu oraz wybrany przez decydenta zbiór rozwiązań Pareto suboptymalnych.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda. (2013). Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 131-143