MPaR'13 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'13
 

Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny

Streszczenie:

W pracy przedstawiono propozycję procedury wspomagającej planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie górniczym. Do wyznaczania wielkości zapotrzebowania na materiały do produkcji wykorzystano wielokryterialny model, metodę leksykograficznego programowania celowego oraz metodą maximin. Głównymi kryteriami wykorzystanymi w procedurze są prawdopodobieństwa pokrycia przyszłego zapotrzebowania na materiały. Zastosowanie procedury pokazano na przykładzie ustalania wielkości zapotrzebowania na drewno kopalniane, klej poliuretanowy, stojaki stalowe i krążniki stalowe gładkie.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny. (2013). Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 145-160