MPaR'12 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie

Rafał Korzonek

Streszczenie:

Przemiany demograficzne zachodzące w ciągu ostatnich dekad wskazują na postępujące starzenie się społeczeństwa, a tym samym powodują wydłużanie się średniej długości trwania życia. Jak wiadomo jednym z podstawowych rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego występującego w ubezpieczeniach na życie jest długość dalszego trwania życia osoby ubezpieczonej. Trwający proces starzenia się populacji wpływa na wielkość i ryzyko związane z wyceną produktów ubezpieczeń na życie. Celem artykułu jest prezentacja zmian demograficznych oraz roli ryzyka długowieczności w procesie wyceny składki netto w ubezpieczeniach na życie.

Nota bibliograficzna:

Rafał Korzonek . (2012). Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 367-376