MPaR'04 - artykuł nr 20


 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta

Maria Kosowicz

Streszczenie:

Artykuł M. Kosowicz Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta poświęcony jest problemowi selekcji ryzyka w ubezpieczeniach zdrowotnych w USA, rozumianej jako odmawianie wykonania korzystnych społecznie, lecz kosztownych usług medycznych z powodu ich nieopłacalności oraz unikania przyjmowania pacjentów o najwyższym stopniu wystąpienia choroby. Praca przedstawia problem ryzyka w programach publicznego finansowania ochrony zdrowia takich jak: MEDICARE i MEDICAID, a także w programach pracowniczych oraz opisuje model optymalnego systemu płatności za usługi medyczne, który został stworzony przez Egglestona. Przeprowadzone rozważania potwierdzają intuicyjne przypuszczenia o potrzebie istnienia modelu mieszanego, tzn. współuczestniczenia w kosztach zarówno pacjenta, jak i dostawcy usług.

Nota bibliograficzna:

Maria Kosowicz. (2004). Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 295-304