MPaR'04 - artykuł nr 23


 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania

Piotr Kuszewski, Honorata Sosnowska

Streszczenie:

Najczęściej spotykaną metodą grupowego podejmowania decyzji jest głosowanie. Regułą głosowania nazywamy minimalną liczbę głosów "za" konieczną do podjęcia decyzji. W różnych sytuacjach używamy różnych reguł głosowania. Jeśli wybór reguły głosowania jest istotny, to jak możemy wybrać regułę głosowania. Najprostszym "rozwiązaniem" tego problemu jest wybór reguły przez głosowanie nad wariantami reguł głosowania. Regułę głosowania, która nie zostałaby zmieniona w głosowaniu z użyciem tej reguły głosowania nazywamy samo-stabilną. Samo-stabilne reguły głosowania wprowadzili Barbera i Jackson dla głosujących, z których każdy dysponuje jednym głosem. Uogólnienie dla liczby głosów różnej od 1 zostało zaprezentowane przez Sosnowską. W pracy Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania (T. Kuszewski H. Sosnowska) zbadano własności numeryczne samo-stabilnych większości dla tego uogólnienia za pomocą specjalnego programu komputerowego Self-Stab.

Nota bibliograficzna:

Piotr Kuszewski, Honorata Sosnowska. (2004). Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 337-356