MPaR'05 - artykuł nr 27


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych

Agnieszka Orwat-Acedańska

Streszczenie:

W pracy Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych (A. Orwat) przeprowadzono analizę stylów zarządzania wybranych Otwartych Funduszy Emerytalnych działających na polskim rynku finansowym. Po podziale możliwych aktywów inwestycyjnych na podklasy (podział wynikający z ustawy o działalności OFE) oraz pomiarze stopy zwrotu i ryzyka w poszczególnych aktywach dokonano alokacji inwestycji. Porównanie efektywności alokacji aktywów inwestycyjnych przeprowadzono za pomocą modelu czynnikowego dla klas aktywów. Przedstawiono przykłady dwóch różnych stylów zarządzania: zarządzanie aktywne i zarządzanie pasywne. Okres poddany badaniu to okres od początku powstania OFE.

Nota bibliograficzna:

Agnieszka Orwat-Acedańska. (2006). Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 399-416