MPaR'12 - artykuł nr 10


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współpracy grupowej

Aneta Peryga, Honorata Sosnowska

Streszczenie:

Praca zawiera opis eksperymentów kontynuujących badania Sosnowskiej na intuicyjnym i dedukcyjnym rozumowaniem ze szczególnym uwzględnieniem koniunkcji i alternatywy zdań (błąd koniunkcji i błąd dyzjunkcji). Poprzednie wyniki wskazywały na brak zgodności rozumowań intuicyjnych z formalnymi. Badania amerykańskie (Charnes i inni) wskazują, że lepszą zgodność się uzyskuje gdy badani są motywowani finansowo i mogą ze sobą współpracować. Zastosowano tę metodologie do badań polskich. Wyniki polskie potwierdzają amerykańskie jeśli chodzi o wpływ motywacji finansowej, nie potwierdzają wpływu współpracy grupowej.

Nota bibliograficzna:

Aneta Peryga, Honorata Sosnowska. (2012). Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współpracy grupowej . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 163-176