MPaR'13 - artykuł nr 8


 

Pokaż spis treści MPaR'13
 

Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM

Marcin Salamaga

Streszczenie:

Celem referatu jest ocena efektywności wybranych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do polskiego rynku akcji. Pod uwagę wzięto strategie formułowane zgodnie z zasadami analizy technicznej, której istotą jest określenie momentów generowania sygnałów kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Badaniu poddano różne systemy średnich kroczących obliczonych dla indeksów giełdowych notowanych na GPW. Aby ocenić efektywność porównywanych strategii inwestycyjnych, zastosowano klasyczne mierniki jakości zarządzania portfelem inwestycyjnym uwzględniające koncepcję wyceny aktywów kapitałowych (model CAPM), jak wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Treynora, wskaźnik Jensena i alfa Sharpe'a oraz miary wyczucia rynku.

Nota bibliograficzna:

Marcin Salamaga. (2013). Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 113-130