MPaR'04 - artykuł nr 31


 

Pokaż spis treści MPaR'04
 

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania wyboru wariantów inwestycji

Andrzej M. J. Skulimowski, Paweł Rotter

Streszczenie:

Rozpowszechnione modele efektywności oparte są na czysto finansowych kryteriach oceny i nawet gdy rozszerzone zostają o probabilistyczną analizę ryzyka nie dają często wystarczająco obiektywnych podstaw do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rozważane są różne dopuszczalne strategie inwestycyjne, z których każda może być przerwana lub też może zajść konieczność zmiany wybranej strategii na inną. Zdarzenia takie są najczęściej spowodowane zmianą dostępnych zasobów finansowych. Podstawowym celem pracy Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania i wyboru wariantów inwestycji (A.M.J. Skulimowski, P. Rotter) jest udostępnienie decydentowi w problemie wyboru inwestycji możliwości zastosowania w procesie decyzyjnym dodatkowych kryteriów związanych z odpornością rozważanych wariantów inwestycji na zmiany warunków finansowania.

Nota bibliograficzna:

Andrzej M. J. Skulimowski, Paweł Rotter. (2004). Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania wyboru wariantów inwestycji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 461-480