MPaR'12 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych przez jednostki samorządowe o prostej strukturze sieci projektowej

Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta

Streszczenie:

Niniejszy artykuł koncentruje się na identyfikacji ścieżki krytycznej w przedsięwzięciach o prostej strukturze sieci projektowej. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie idei stosunkowo prostej, a jednocześnie skutecznej analizy ryzyka opóźnienia tychże przedsięwzięć. Proponowana metoda zarządzania ryzykiem opóźnienia projektów polega na wprowadzeniu funkcji właścicieli ścieżek. Podejście to opiera się na założeniu, iż za każdą ze ścieżek w sieci projektowej, odpowiedzialny jest właściciel danej ścieżki- szacuje jej planowaną długość oraz, w różnych kategoriach, ocenia ryzyko przedłużenia ścieżki w sposób zagrażający pomyślnemu zakończeniu projektu lub szanse skrócenia ścieżki tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zakończenia projektu w terminie. W celu wizualizacji sposobu realizacji i potencjału proponowanego podejścia, w artykule zawarto przykładowy projekt o prostej strukturze sieci, realizowany przez starostwo powiatowe we Wrocławiu.

Nota bibliograficzna:

Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta. (2012). Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych przez jednostki samorządowe o prostej strukturze sieci projektowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 297-314