MPaR'08 - artykuł nr 6


 

Pokaż spis treści MPaR'08
 

Ryzyko porządkowe a rachunek zdarzeń

Honorata Sosnowska

Streszczenie:

Ryzyko porządkowe dotyczy sytuacji, w których nie określa się prawdopodobieństwa mającego wystąpić zdarzenia, a jedynie porządek liniowy na zbiorze zdarzeń. Powstaje pytanie, na ile tak określony, subiektywny porządek jest zgodny z algebrą rachunku zdarzeń. W tym celu na studentach SGH został przeprowadzony eksperyment. Badani porządkowali ryzyko zachorowania na wybrane choroby i związane z tym zdarzenia przeciwne, koniunkcje i sumy. Wyniki, zaprezentowane w pracy Ryzyko porządkowe a rachunek zdarzeń (H. Sosnowska), wskazują na to, że w przypadku znacznej części badanych brak jest powiązań między subiektywnym rozumowaniem intuicyjnym i formalnym.

Nota bibliograficzna:

Honorata Sosnowska. (2008). Ryzyko porządkowe a rachunek zdarzeń. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 91-100