MPaR'12 - artykuł nr 13


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot

Streszczenie:

Istniejące metody podróżowania często są nieefektywne oraz nieekonomiczne, szczególnie, gdy spojrzeć na nie z punktu współkreowania kongestii w miastach. W pracy w pierwszej kolejności zweryfikowane zostaną determinanty, których wpływ może decydować o zamianie istniejącego sposobu podróżowania w mieście na inny. Metoda badawczą będą drzewa klasyfikacyjne typu C&RT oraz CHAID. Rozważone zostaną alternatywne metody podróżowania: Car Pooling, rowerowa, oraz Bike & Ride. Zmiana zachowań komunikacyjnych uwarunkowana jest znajomością alternatywnych metod pokonywania przestrzeni miejskiej. W pracy z wykorzystaniem metod klasyfikacji - drzew klasyfikacyjnych zostaną zbadane czynniki, które decydują o preferencjach komunikacyjnych, w tym zamianie istniejącej metody podróżowania na jedną z metod alternatywnych. Zidentyfikowane czynniki posłużą tworzeniu programów promujących i edukacyjnych, mających na celu zmianę zachowań komunikacyjnych.

Nota bibliograficzna:

Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot. (2012). Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 213-230