MPaR'05 - artykuł nr 14


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska

Streszczenie:

W opracowaniu Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma (W. Tarczyński, M. Łuniewska) proponuje się rozwinięcie tej koncepcji przedstawionej we wcześniejszych pracach. Podejście to łączy elementy analizy fundamentalnej, wykorzystywane do budowy bazy spółek (dywersyfikacja ryzyka pozioma) z analizą portfelową (dywersyfikacja ryzyka pionowa). W badaniach skonstruowano dwie bazy spółek wyselekcjonowane na podstawie analizy sektorowej i wielowymiarowej analizy porównawczej wykorzystanej do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej spółek. Do budowy portfeli wykorzystano klasyczną koncepcję Markowitza zmodyfikowaną o warunek liczby akcji w portfelu oraz model TMAI, w którym również uwzględniono warunek ograniczający dla liczby akcji w portfelu. Badaniami objęto wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie co najmniej od stycznia 2000 roku. Portfele były konstruowane przy wykorzystaniu danych z 2002 roku. Faktyczną stopę zwrotu oceniono na podstawie lat 2003-2004.

Nota bibliograficzna:

Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska. (2006). Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 219-228