MPaR'12 - artykuł nr 20


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Czas i koszt realizacji projektu jako kryteria uzupełniające typowy model CAD

Katarzyna Tyła, Tomasz Błaszczyk

Streszczenie:

Celem pracy było opracowanie propozycji modelu optymalizacyjnego wspierającego procesy planowania projektu w ujęciu pięciokryterialnym. Badanie przeprowadzone zostało przy założeniu połączenia właściwości standardowego dwukryterialnego modelu czasowo-kosztowego o dodatkowe trzy kryteria przestrzenne wynikające z metodologii projektowania technicznego w oparciu narzędzia komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Rozważania zostały zilustrowane przykładem liczbowym.

Nota bibliograficzna:

Katarzyna Tyła, Tomasz Błaszczyk. (2012). Czas i koszt realizacji projektu jako kryteria uzupełniające typowy model CAD . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 325-336