MPaR'07 - artykuł nr 20


 

Pokaż spis treści MPaR'07
 

Model polityki wypłat dywidend z uwzględnieniem ryzyka inwestycji w akcje

Tomasz Warowny

Streszczenie:

Jednym z głównych zadań polityki wypłat dywidend jest zaspokajanie potrzeb akcjonariuszy. W pracy Model polityki wypłat dywidend z uwzględnieniem ryzyka inwestycji w akcje (T. Warowny) zaproponowano model wypłat oparty na powyższym kryterium. Możliwość określenia oczekiwanej przez akcjonariuszy stopy zysku z inwestycji w akcje daje model CAPM. Ewolucję ceny akcji opisuje geometryczny ruch Browna. Problem sprowadza się do optymalizacji funkcji wielomianowej.

Nota bibliograficzna:

Tomasz Warowny. (2008). Model polityki wypłat dywidend z uwzględnieniem ryzyka inwestycji w akcje. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 285-292