MPaR'05 - artykuł nr 29


 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych

Stanisław Wieteska

Streszczenie:

W artykule Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych (S. Wieteska) podano definicję momentu generującego funkcji oraz jego własności dla funkcji ciągłych i dyskretnych. Przedstawiono także wykorzystanie momentów generujących w rozkładach normalnym, Poissona, Bernulliego. Końcowa część opracowania dotyczy zastosowań momentu generującego w wybranych problemach teorii ryzyka ubezpieczeniowego.

Nota bibliograficzna:

Stanisław Wieteska. (2006). Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 429-440