MPaR'12 - artykuł nr 25


 

Pokaż spis treści MPaR'12
 

Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klimatycznej

Stanisław Wieteska

Streszczenie:

Ważnym elementem w działalności gospodarczej jest ochrona lasów. Jako jednym z możliwych sposobów jest objęcie ochroną ubezpieczeniową od pożarów lasów w Polsce. Zagadnienie nowe i jak dotychczas nie było przedmiotem ubezpieczeń majątkowych. W artykule prezentujemy podstawy kalkulacji stóp składek dla tego rodzaju ubezpieczenia. Przedstawiamy klasyfikację i przyczyny pożarów, analizę statystyczną kategoryzacji zagrożeń pożarowych, metody szacowania szkód oraz sumy ubezpieczenia.

Nota bibliograficzna:

Stanisław Wieteska. (2012). Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klimatycznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 387-404