MPaR'99 - artykuł nr 31


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji

Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk

Streszczenie:

R. Wójcikowski i U. Cieśluk w pracy Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji rozpatrywali duże portfele, należące do inwestorów instytucjonalnych, dla których płynność jest jednym z głównych czynników warunkujących bezpieczeństwo inwestycji. Na przykładzie polskiego rynku akcji porównano portfele klasyczne oraz te, które uwzględniają ograniczoną płynność. Wykazano, że uwzględnienie kosztów transakcyjnych znacznie podwyższa poziom inwestycji, zwłaszcza w modelach krótkookresowych.

Nota bibliograficzna:

Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk. (1999). Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 451-464