MPaR'13 - artykuł nr 16


 

Pokaż spis treści MPaR'13
 

Dwukryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa na podstawie teorii ograniczeń

Jacek Wrodarczyk

Streszczenie:

Problem wyznaczania struktury produkcji, znany także jako problem mixu produktów (PMP) od dawna znajduje się w obszarze zainteresowań wielu badaczy. Pośród wielu dróg wybieranych do rozwiązania tego problemu, teoria ograniczeń (TOC) jest jedną z częściej rozpatrywanych możliwości. Jednak nie jest to rozwiązanie uniwersalne i określonych przypadkach może nie zwracać rozwiązania optymalnego. W pracy opisano wielokryterialny model programowania całkowitoliczbowego pozwalający udoskonalić tą koncepcję. Dzięki szerokiej analizie problemu model wykorzystać można zarówno w sytuacji gdy w przedsiębiorstwie zidentyfikowano jedno wąskie gardło jak i w przedsiębiorstwach mających wiele "wąskich gardeł".

Nota bibliograficzna:

Jacek Wrodarczyk. (2013). Dwukryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa na podstawie teorii ograniczeń. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 239-252