MPaR'13 - artykuł nr 18


 

Pokaż spis treści MPaR'13
 

Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym

Piotr Zasępa

Streszczenie:

Rynek walutowy jest jednym z ważniejszych segmentów rynku finansowego. Rynek opcji walutowych jest również jednym z największych na świecie. W przypadku podstawowego modelu wyceny opcji - modelu Blacks Scholesa Mertona zmienność stosowana do wyceny opcji jest stała w czasie oraz nie zmienia się w stosunku do ceny wykonania. Struktura terminowa zmienności tworzy tzw. płaszczyznę zmienności lub powierzchnie zmienności, dla których zmienność przybiera różne poziomy w zależności od terminu i ceny wykonania danego typu opcji. W artykule przedstawiono charakterystykę kursu walutowego oraz schemat konstrukcji płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym. Artykuł charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z interpolacją i ekstrapolacją notowań zmienności dla par określonych kursów walutowych.

Nota bibliograficzna:

Piotr Zasępa. (2013). Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 267-283