MPaR'99 - artykuł nr 32


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych

Małgorzata Zwolankowska

Streszczenie:

Jako miary ryzyka inwestycji giełdowych uważa się często wariancji (odchylenia standardowego) stopy zwrotu. Nasilają się jednak opinie, że jest to miara co najmniej niedoskonała. U podstaw jej poprawnego zastosowania leżą bowiem - rzadko spełnione w rzeczywistości - założenia o normalności rozkładu stóp zwrotu oraz o stałości wariancji. W pracy Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji na WGPW (M. Zwolankowska) proponuje się odmienne spojrzenie na problem definiowania i pomiaru ryzyka inwestycji giełdowych. U podstaw prezentowanego podejścia leży teoria chaosu deterministycznego. Jako miarę ryzyka proponuje się użycie wymiaru fraktalnego, oszacowanego na podstawie metody segmentowo-wariacyjnej S-W. Wymiar taki wyznaczony dla szeregów notowań spółek giełdowych mierzy zmienność kursu, natomiast wymiar fraktalny zlogarytmowanych kursów (dzięki właściwościom metody S-W) mierzy zmienność logarytmicznej stopy zwrotu.

Nota bibliograficzna:

Małgorzata Zwolankowska. (1999). Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 465-476